Ποτήρι χάρτινο διπλού τοιχώματος

8oz / 1.05€ / 25τμχ
12oz / 1.35€ / 25τμχ